Tarieven en vergoedingen

Neem contact op 06 - 44 13 91 65

Vergoedingen en Tarieven Psychotherapie

De vergoedingen voor psychoterapeutische en psychologische behandelingen bij Psychotherapiepraktijk Verhoef in Wijchen zijn als volgt:

Vergoedingen

Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ vallen onder de verzekerde zorg in de basisverzekering (op basis van de Zorgverzekeringswet). Het verplichte eigen risico is vastgesteld op € 385 mits u het bedrag niet hebt verhoogd.

Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt het eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar, zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg.

Psychotherapiepraktijk Verhoef biedt ongecontracteerde zorg.  Bij een naturapolis wordt ongeveer 75 % van de kosten vergoed. Heeft u een restitutiepolis dan wordt uw behandeling veelal tot 100 % vergoed. De precieze vergoeding is na te vragen bij uw zorgverzekering. Het is aan te raden de hoogte van uw vergoeding voorafgaande aan de behandeling op te vragen bij uw zorgverzekering.

Tarieven BGGZ en SGGZ

Het maximum tarief voor behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en is ingedeeld naar aantal minuten van de volledige behandeling. Deze tarieven worden bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

De ernst van uw klachten bepaalt in welke behandelcategorie u valt en welke tarieven er gelden.

  • Lichte klachten; we spreken van lichte klachten wanneer u nog goed kunt functioneren op privé, werk en sociaal gebied. Er is sprake van een klacht maar deze beperkt uw dagelijks functioneren (nog) niet. Het is belangrijk om dan toch in therapie te gaan om zo erger te voorkomen. Dit noemen we preventieve therapie.
  • Matige klachten; matige klachten geven een hoge lijdensdruk. U kunt wel nog functioneren in het dagelijks leven, maar er bestaat een risico op uitval of ziekte. Dit vraagt om directe behandeling.
  • Ernstige klachten; bij ernstige klachten kunt u amper nog functioneren. Er kan sprake zijn van (langdurige) ziekte, uitval, ernstige angst- en depressieve klachten, of langdurige moeheid die niet overgaat. Behandeling is dan noodzakelijk.

De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

De Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp.

 

Producten BGGZ

Binnen de BGGZ wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën ingedeeld in ernst van de klachten;

Duur Omschrijving Max minuten Aantal gesprekken Nza tarief
B-kort Lichte stoornis 294 min 2-5 €   507.62
B-middel Matige stoornis 495 min 5-8 €   864,92
B-intensief Ernstige stoornis 750 min 8-13 € 1356,25
B-chronisch Ernstige stoornis 753 min Max 12 € 1251,70

​Producten SGGZ

​Wanneer uw klachten ernstig en/of complex zijn, is behandeling vanuit de SGGZ aangewezen. Zie voor producten en uitgebreide informatie op de site van de NZA

Bekijk informatie

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar hanteer ik een vast uurtarief. Hieronder vindt u de tarieven, waarin zowel de directe (face-to-face) als de indirecte contacten (rapportage, testafname, uitwerken testen etc.) worden meegerekend in het aantal bestede minuten

Diagnostiek en/of behandeling;  € 110 per uur
Second opinion;  € 110 per uur
Supervisie;  € 90 per 45 min.
Overig product  € 100 per uur

 

Facturering

Aan het einde van de behandeling, of na elk behandeljaar, ontvangt u een overzicht van de aan u in rekening gebrachte kosten en het aantal behandelminuten. Dit overzicht kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie van (een gedeelte van) de kosten. Samen met u wordt er in de intakefase besproken wat de (verwachte) kosten zijn van behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming zal de behandeling worden opgestart.

Wanneer een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, valt dit niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Hiervoor krijgt u een rekening van  €50.- die u zelf dient te betalen.

Top