Schematherapie

Schematherapie is een vorm van (inzichtgevende) psychotherapie die is afgeleid van de cognitieve gedragstherapie. Het maakt gebruik van onderdelen uit verschillende therapiestromen waaronder CGT, psychodynamische therapie en de hechtingstheorie.

Schematherapie helpt je om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Er wordt gekeken naar de invloed van bepaalde ervaringen uit je jeugd op patronen in het dagelijks leven. Je leert je eigen schema’s herkennen en wanneer deze in het hier en nu geactiveerd worden. Denk aan momenten waarop je je waardeloos of ondergeschikt voelt, het gevoel heb dat je er helemaal alleen voor staat of dat je er niet bij hoort. Je leert herkennen wanneer dit gebeurt, hoe je je voelt en gedraagt en waardoor deze gevoelens en gedragingen ontstaan zijn. Doordat je jezelf beter leert kennen, kun je je gedrag en gevoelens helpen veranderen. Ook zorgt schematherapie er veelal voor dat het contact met je omgeving beter en gelijkwaardiger verloopt.

Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen, interventies en huiswerkopgaven.

Schematherapie werd aanvankelijk toegepast bij moeilijk te behandelen psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, maar kan nu effectief worden toegepast op een breed scala aan psychische klachten.