Mindfulness therapie in Wijchen

Mindfulness helpt je aandacht te leren richten op het hier en nu. Het leert meer aandacht te hebben voor het moment en met meer afstand naar je gedachten te kijken. In ons dagelijks leven zijn we heel vaak ‘niet mindful’, we zijn met onze gedachten en aandacht er niet bij.  Bijvoorbeeld wanneer we met iemand praten en onze gedachten wegdwalen of bij handelingen die we doen, waaronder eten, drinken, lopen, bewegen.

Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder hierover te oordelen of er direct naar te handelen. Je accepteert de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen anders te bekijken.

Mindfulness is helpend wanneer je geneigd bent te blijven piekeren over dingen die in het verleden zijn gebeurd of je je voortdurend zorgen maakt over wat er nog gaat gebeuren. Je kan zo in beslag worden genomen door het verleden of de toekomst, dat je vergeet in het ‘hier en nu’ te leven. Mindfulness kan helpen de kans op een terugval in depressie te verminderen en beter leren omgaan met angsten.