Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij cognitieve therapie (gericht op ons denken) en gedragstherapie (gericht op ons gedrag) geïntegreerd is. Wat we denken heeft een grote invloed op ons gevoelsleven en op wat we doen (ons gedrag). Als je geneigd ben dingen snel negatief te zien, is de kans op angst, somberheid of irritatie groter.

Binnen de therapie wordt onderzocht of je (negatieve) manier van denken wel klopt en proberen we hier op een andere manier tegen aan te gaan kijken. Als je bijvoorbeeld denkt dat je een nietsnut bent, dan zal je je waarschijnlijk niet erg vrolijk en zelfverzekerd voelen.

Hoe je je gedraagt, is eveneens van invloed op hoe je je voelt. Als je je een nietsnut voelt en je onzeker bent, zal je waarschijnlijk niet snel dingen aanpakken of ondernemen. Je wordt passief of vermijdend, waardoor het gevoel van een nietsnut te zijn weer verder versterkt wordt. Kortom, je zit in een vicieuze cirkel die de negatieve gedachten en gevoelens in stand houden.

Binnen de therapie maken we gebruik van verschillende oefeningen en huiswerkopgaven, gericht op zowel je gedachten, je gevoel én je gedrag. Dit vergroot het effect van de behandeling. Het blijkt dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling is voor verschillende klachten en problemen, waaronder angst, dwang en somberheid. De combinatie tussen oefeningen, huiswerk én de samenwerking tussen cliënt en therapeut is van belang en sluit goed op elkaar aan.